9999tehnika.com | Машини и техника Последни продукти от Магазин за техника 2005-2011 Ирис Визия ООД. Всички права запазени. http://www.9999tehnika.com bg Thu, 30 Jun 2011 16:10:54 +0300 9999tehnika.com | Машини и техника http://www.9999tehnika.com/info_im/251/im/logo_1.gif http://www.9999tehnika.com 144 90 9999 Техника .com - Портален сайт за техника и машини Детоксикатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146822&pn=Детоксикатор Номер на продукта - 1146822...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146822&pn=Детоксикатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Детоксикатори http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146823&pn=Детоксикатори Номер на продукта - 1146823...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146823&pn=Детоксикатори () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Двупозиционен детоксикатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146824&pn=Двупозиционен детоксикатор Номер на продукта - 1146824...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146824&pn=Двупозиционен детоксикатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Детоксикатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146825&pn=Детоксикатор Детоксикатор ТОП ХИТ !!!    ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !   ПАКЕТНА ЦЕНА !  За 450.00 лв. Вие получавате:  ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C" +  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 28 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 36 лв./ + ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МЕМБРАННИ ВЕНДУЗИ / 36лв./ !  СПЕС Номер на продукта - 1146825...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146825&pn=Детоксикатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Детоксикатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146826&pn=Детоксикатор Номер на продукта - 1146826...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146826&pn=Детоксикатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Детоксикатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146827&pn=Детоксикатор Номер на продукта - 1146827...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146827&pn=Детоксикатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Детоксикатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146828&pn=Детоксикатор Номер на продукта - 1146828...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146828&pn=Детоксикатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Детоксикатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146829&pn=Детоксикатор Номер на продукта - 1146829...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146829&pn=Детоксикатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Детоксикатори http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146830&pn=Детоксикатори Номер на продукта - 1146830...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146830&pn=Детоксикатори () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Детоксикатори http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146831&pn=Детоксикатори Номер на продукта - 1146831...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146831&pn=Детоксикатори () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Лазерен детоксикатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146832&pn=Лазерен детоксикатор ЛАЗЕРЕН ДЕТОКСИКАТОР "Laser Blood Cleaner"Апарат за лазерна детоксикация-Лазерен Детоксикатор"LASER BLOOD CLEANER"  : Прочистете кръвта си от мастните и отпадни образувания посредством лазер с ниска мощност и нискоенергийни фотони, освободете еритроцитите  / червените кръв Номер на продукта - 1146832...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146832&pn=Лазерен детоксикатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Детоксикатори http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146836&pn=Детоксикатори Номер на продукта - 1146836...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146836&pn=Детоксикатори () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Двупозиционен детоксикатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146837&pn=Двупозиционен детоксикатор Номер на продукта - 1146837...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146837&pn=Двупозиционен детоксикатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Двупозиционни Детоксикатори http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146840&pn=Двупозиционни Детоксикатори Номер на продукта - 1146840...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146840&pn=Двупозиционни Детоксикатори () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Детоксикатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146842&pn=Детоксикатор Номер на продукта - 1146842...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146842&pn=Детоксикатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Квантов анализатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146843&pn=Квантов анализатор КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР - НОВО ПОКОЛЕНИЕ АПАРАТ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ОРГАНИЗМАКвантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни науки.Апаратът "Квантовия Анализатор" е високотехнологичено електронно устройст Номер на продукта - 1146843...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146843&pn=Квантов анализатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Квантов анализатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146845&pn=Квантов анализатор КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР - НОВО ПОКОЛЕНИЕ АПАРАТ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ОРГАНИЗМАКвантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни науки.Апаратът "Квантовия Анализатор" е високотехнологичено електронно устройст Номер на продукта - 1146845...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146845&pn=Квантов анализатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Квантови анализатори http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146846&pn=Квантови анализатори КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР - НОВО ПОКОЛЕНИЕ АПАРАТ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ОРГАНИЗМАКвантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни науки.Апаратът "Квантовия Анализатор" е високотехнологичено електронно устройство за Номер на продукта - 1146846...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146846&pn=Квантови анализатори () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Квантови анализатори http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146847&pn=Квантови анализатори КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР - НОВО ПОКОЛЕНИЕ АПАРАТ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ОРГАНИЗМАКвантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни науки.Апаратът "Квантовия Анализатор" е високотехнологичено електронно устройст Номер на продукта - 1146847...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146847&pn=Квантови анализатори () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Квантов анализатор http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146848&pn=Квантов анализатор КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР - НОВО ПОКОЛЕНИЕ АПАРАТ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ОРГАНИЗМАКвантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни науки.Апаратът "Квантовия Анализатор" е високотехнологичено електронно устройст Номер на продукта - 1146848...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146848&pn=Квантов анализатор () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Целотрон за отслабване http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146849&pn=Целотрон за отслабване Номер на продукта - 1146849...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146849&pn=Целотрон за отслабване () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Лазерен целутрон http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146850&pn=Лазерен целутрон Уред за премахване на целулит Иновативна, висококачествена, персонална система за лазерно премахване на целулит в домашни условия, в комплект с дневен и нощен крем : “Caffeine Enriched” и "Night Active”.За да премахнете нежелания целулитЛазерната терапия срещу целулит е едно Номер на продукта - 1146850...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146850&pn=Лазерен целутрон () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Целутрон http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146851&pn=Целутрон Уред за премахване на целулит Иновативна, висококачествена, персонална система за лазерно премахване на целулит в домашни условия, в комплект с дневен и нощен крем : “Caffeine Enriched” и "Night Active”.За да премахнете нежелания целулитЛазерната терапия срещу целулит е едно Номер на продукта - 1146851...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1146851&pn=Целутрон () Thu, 01 Jan 1970 02:33:31 +0200 Мултицети http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405251&pn=Мултицети Мултицети Мултицетите от серията ММ 1-1, 1-2 и 1-3 предлагат следните възможности MM 1-2 MM 1-2 MM 1-3 обхват 2000 2000 2000 точност0,5% 0,5% 0,5% Uac 0.1mV-750V 0.1mV-750V 0.1mV-750V Udc 0.1mV-1000V 0.1mV-1000V 0.1mV-1000V Iac - 1mA-10A 1mA-10A Idc - 1mA-10A 1mA-10A R  0.1Ω- 20M Номер на продукта - 1405251...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405251&pn=Мултицети () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Мултицети серия ММ х http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405252&pn=Мултицети серия ММ х Мултицети серия ММ х Мултицетите от серията ММ 1, ММ 2, ММ 3 и ММ 4 предлагат следните възможности MM 1 MM 2 MM 3  ММ 4обхват 3200 2000 2000 4200 точност0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Uac 0.1mV-600V 0.1mV-750V 0.1mV-600V 0.1mV-600V Udc 0.1mV-600V 0.1mV-1000V 0.1mV-600V 0.1mV-600V Iac - 0.1& Номер на продукта - 1405252...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405252&pn=Мултицети серия ММ х () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Мултицети MM 7 и MM 7-1 http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405253&pn=Мултицети MM 7 и MM 7-1 Мултицети MM 7 и MM 7-1 Мултицетите от серията, ММ 7 и ММ 7-1 предлагат следните възможности MM 7 MM 7-1обхват 4000 6000 точност0,25% 0,08% Uac 1mV-750V 0.1mV-1000V Udc 0.1mV-1000V 0.1µV-1000V Iac 10µA-10A 10µA-10AIdc 10µA-10A10µA-10AR 0.1Ω- 40MΩ0.1Ω- 40MΩверига/диоди да/да да Номер на продукта - 1405253...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405253&pn=Мултицети MM 7 и MM 7-1 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Мултицети ММ х http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405254&pn=Мултицети ММ х Номер на продукта - 1405254...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405254&pn=Мултицети ММ х () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Джобен мултицет http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405255&pn=Джобен мултицет Номер на продукта - 1405255...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405255&pn=Джобен мултицет () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Мегер http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405256&pn=Мегер IT 101 е мегер за измерване на изолация с тестово напрежение 50V, 100V, 250V, 500V или 1000V. Възможност за избиране на гранични стойности за ISO-измерване, зелен LED за издържано изпитване, червен LED за изпитвателно или паразитно напрежение. Измерва нискоомно съпротивление с тестов ток 200mA. Номер на продукта - 1405256...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405256&pn=Мегер () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Мегери http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405257&pn=Мегери IT 110 е устройство за пълен тест по безопасност съгласно IEC 60364 и за откриване на повреди. Осветен дисплей.Измерване на защитната проводникова линия и еквипотенциална свързваща линия с тестов ток от 200mA.Измерва изолационното съпротивление с непрежение 100V, 250V, 500V или 1000V.Изм Номер на продукта - 1405257...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405257&pn=Мегери () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Мегери http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405260&pn=Мегери IT 120 е устройство за пълен тест по безопасност съгласно IEC 60364 и за откриване на повреди. Осветен дисплей. Освен възможностите на IT 110Измерване на защитната проводникова линия и еквипотенциална свързваща линия с тестов ток от 200mA.Измерва изолационното съпротивление с н Номер на продукта - 1405260...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405260&pn=Мегери () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Тестер за електрически уреди http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405359&pn=Тестер за електрически уреди Номер на продукта - 1405359...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405359&pn=Тестер за електрически уреди () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Тестер за изпитване на електрически уреди http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405436&pn=Тестер за изпитване на електрически уреди Лесно и бързо изпитване с помощта на 3 бутона, без електрическа мрежа!Изпитания за техническа безопасност на електрически уреди, като електрическ иинструменти, отоплителни уреди, моторни уреди, лампи, удължители, домакински и офис уреди, електронна апаратура, информационн Номер на продукта - 1405436...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405436&pn=Тестер за изпитване на електрически уреди () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Тестер за изпитване на електрически уреди http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405437&pn=Тестер за изпитване на електрически уреди Тестер за изпитване на електрически уреди   Тестер за изпитване на електрически уредиТестер за изпитване на медицински електрически уредиВъв водонепроницаем куфарПараметри:автоматични и самоконфигурируеми процеси на изпитванекомплексна база данни за образци на изп Номер на продукта - 1405437...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1405437&pn=Тестер за изпитване на електрически уреди () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Детоксикатор с брояч на процедурите http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577877&pn=Детоксикатор с брояч на процедурите Номер на продукта - 1577877...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577877&pn=Детоксикатор с брояч на процедурите () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Детоксикатор с колан и точков масаж http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577879&pn=Детоксикатор с колан и точков масаж Детоксикатор с колан и точков масажПревенция и лечение на болки в кръста, ставите и мускулите.Имаме удоволствието да ви представим новия модел детоксикатор с който разполага фирмата ни.Освен колана с инфрачервено излъчване, той има два пластира, които се лепят за кожата и Номер на продукта - 1577879...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577879&pn=Детоксикатор с колан и точков масаж () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Детоксикатор с точков масаж и колан http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577881&pn=Детоксикатор с точков масаж и колан Детоксикатор с точков масаж и коланПревенция и лечение на болки в кръста, ставите и мускулите.Имаме удоволствието да ви представим новия модел детоксикатор с който разполага фирмата ни.Освен колана с инфрачервено излъчване, той има два пластира, които се лепят за кожата и Номер на продукта - 1577881...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577881&pn=Детоксикатор с точков масаж и колан () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Детоксикатор с колан и точкова масаж http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577883&pn=Детоксикатор с колан и точкова масаж Номер на продукта - 1577883...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577883&pn=Детоксикатор с колан и точкова масаж () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Детоксикатор с колан и точкова масаж http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577894&pn=Детоксикатор с колан и точкова масаж Номер на продукта - 1577894...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577894&pn=Детоксикатор с колан и точкова масаж () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Детоксикатор с колан и точкова масаж http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577896&pn=Детоксикатор с колан и точкова масаж Номер на продукта - 1577896...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577896&pn=Детоксикатор с колан и точкова масаж () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Детоксикатор със загряващ колан http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577897&pn=Детоксикатор със загряващ колан Детоксикатор със загряващ коланКОИ СА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТОКСИНИ И ДО КАКВО ВОДЯТ ТЕ?Липсата на контакт с природата, употребата на мазна и пикантна храна, застоялият живот, постоянния стрес и т.н. се отразяват на здравето ни. Съвременните условия на живот в силно замърсена сред Номер на продукта - 1577897...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577897&pn=Детоксикатор със загряващ колан () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Детоксикатор със загряващ колан http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577898&pn=Детоксикатор със загряващ колан Детоксикатор със загряващ коланКОИ СА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТОКСИНИ И ДО КАКВО ВОДЯТ ТЕ?Липсата на контакт с природата, употребата на мазна и пикантна храна, застоялият живот, постоянния стрес и т.н. се отразяват на здравето ни. Съвременните условия на живот в силно замърсена сред Номер на продукта - 1577898...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577898&pn=Детоксикатор със загряващ колан () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Детоксикатор със загряващ колан http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577900&pn=Детоксикатор със загряващ колан Детоксикатор със загряващ коланКОИ СА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТОКСИНИ И ДО КАКВО ВОДЯТ ТЕ?Липсата на контакт с природата, употребата на мазна и пикантна храна, застоялият живот, постоянния стрес и т.н. се отразяват на здравето ни. Съвременните условия на живот в силно замърсена сред Номер на продукта - 1577900...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577900&pn=Детоксикатор със загряващ колан () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Детоксикатор със загряващ колан http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577901&pn=Детоксикатор със загряващ колан Детоксикатор със загряващ коланКОИ СА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТОКСИНИ И ДО КАКВО ВОДЯТ ТЕ?Липсата на контакт с природата, употребата на мазна и пикантна храна, застоялият живот, постоянния стрес и т.н. се отразяват на здравето ни. Съвременните условия на живот в силно замърсена сред Номер на продукта - 1577901...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577901&pn=Детоксикатор със загряващ колан () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Детоксикатор със загряващ колан http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577903&pn=Детоксикатор със загряващ колан Детоксикатор със загряващ коланКОИ СА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТОКСИНИ И ДО КАКВО ВОДЯТ ТЕ?Липсата на контакт с природата, употребата на мазна и пикантна храна, застоялият живот, постоянния стрес и т.н. се отразяват на здравето ни. Съвременните условия на живот в силно замърсена сред Номер на продукта - 1577903...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577903&pn=Детоксикатор със загряващ колан () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Масажно легло http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577906&pn=Масажно легло Номер на продукта - 1577906...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577906&pn=Масажно легло () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Масажно легло за лечебен масаж http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577907&pn=Масажно легло за лечебен масаж Номер на продукта - 1577907...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577907&pn=Масажно легло за лечебен масаж () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Легло за масаж с лечебно действие http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577908&pn=Легло за масаж с лечебно действие Легло за масаж с лечебно действиеМасажно легло за лечебен масаж у домаДълбок точков масаж, рефлексотерапия, магнитотерапия, йонизация, инфрачервени лъчи, контрол на теглото…Позволете си всичко това и то у дома с уникалното масажно легло на атрактивни цени!Масажно лего Номер на продукта - 1577908...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577908&pn=Легло за масаж с лечебно действие () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Масажно легло с лечебно действие http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577909&pn=Масажно легло с лечебно действие Номер на продукта - 1577909...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577909&pn=Масажно легло с лечебно действие () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Масажиращо легло с лечебен масаж http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577910&pn=Масажиращо легло с лечебен масаж Номер на продукта - 1577910...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577910&pn=Масажиращо легло с лечебен масаж () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Апарат за алкална вода http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577912&pn=Апарат за алкална вода Апарат за алкална водаНеобходимото време за получаване на алкална вода е 5 до 10 минути.Достатъчно е да сипете водата в апарата, тя да престои няколко минути и да я изпиете. По този начин поддържате алкална среда в организма си – състоянието в което всички органи и системи Номер на продукта - 1577912...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577912&pn=Апарат за алкална вода () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Апарат за алкална вода http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577914&pn=Апарат за алкална вода Апарат за алкална водаНеобходимото време за получаване на алкална вода е 5 до 10 минути.Достатъчно е да сипете водата в апарата, тя да престои няколко минути и да я изпиете. По този начин поддържате алкална среда в организма си – състоянието в което всички органи и системи Номер на продукта - 1577914...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577914&pn=Апарат за алкална вода () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Апарат за алкална вода http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577917&pn=Апарат за алкална вода Номер на продукта - 1577917...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577917&pn=Апарат за алкална вода () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Апарат за алкална вода http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577918&pn=Апарат за алкална вода Апарат за алкална вода1. Поставете цилиндъра в съд с вода за пиене и изчакайте около 15 минути преди да пиете. Колкото по-дълго цилиндъра престои във водат, толкова повече тя се йонизира и се повишава PH-то като достига до 9,5 и нагоре. Ако вкусът на водата стане твърде силен може Номер на продукта - 1577918...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577918&pn=Апарат за алкална вода () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Волкано Зепер 2 http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577921&pn=Волкано Зепер 2 Волкано Зепер 2УРЕД ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ПАРАЗИТИ ИПАТОГЕНИ В ОРГАНИЗМА !Всяка жива клетка излъчва слаби електромагнитни трептения с уникална честота за всеки вид. През 1988 г. д-р Хулда Кларк открива,че въздействайки върху живите паразити и патогени в организма на собствена им Номер на продукта - 1577921...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577921&pn=Волкано Зепер 2 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Йонизатор на въздуха http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577926&pn=Йонизатор на въздуха Йонизатор на въздухаЙонизиране на въздухаПРЕЧИСТВА ВЪЗДУХА ! НАСИЩА ГО С ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ !Алтернативно лечение- Намалява токсичността на въздуха;- Нормализира кръвното налягане;- Намалява вероятността от тромбообразуване;- Подобрява съня и премахва умората;- Елиминира с Номер на продукта - 1577926...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577926&pn=Йонизатор на въздуха () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Апарат за сребърно йонизиране на вода http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577928&pn=Апарат за сребърно йонизиране на вода Апарат за сребърно йонизиране на водаДЕЗИНФЕКЦИРА И ОБОГАТЯВА ВОДАТА С НАНО СРЕБРОДиректно от сребърния електрод се отделят колоидни частици йонизирано сребро във водата. Полученият сребърен колоид унищожава патогенните микроорганизми и бактериите в организма. Eлектро Номер на продукта - 1577928...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577928&pn=Апарат за сребърно йонизиране на вода () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Ултразвукова дезинфекция http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577930&pn=Ултразвукова дезинфекция Ултразвукова дезинфекцияТова е ултразвуково устройство, което обединява три технологии, в резултат на което се достига максимална ефективност и качество.1. Ултразвукова обработка на тъканите – ултразвукът прониква между влакната на тъканите и гарантира изпирането им Номер на продукта - 1577930...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577930&pn=Ултразвукова дезинфекция () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Пластири за детоксикация http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577933&pn=Пластири за детоксикация Пластири за детоксикацияИзхвърляне на токсините през стъпалата е изключителен, отличен начин за съхраняване на здравето.“Краката на човека са като корените на дървото – когато човек остарява, краката му първи стават немощни, когато дървото умира, корените му умират Номер на продукта - 1577933...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1577933&pn=Пластири за детоксикация () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200