9999tehnika.com | Машини и техника Последни продукти от Лабораторно оборудване 2005-2011 Ирис Визия ООД. Всички права запазени. http://www.9999tehnika.com bg Thu, 30 Jun 2011 16:10:54 +0300 9999tehnika.com | Машини и техника http://www.9999tehnika.com/info_im/251/im/logo_1.gif http://www.9999tehnika.com 144 90 9999 Техника .com - Портален сайт за техника и машини Влагомерни везни http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391967&pn=Влагомерни везни Номер на продукта - 1391967...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391967&pn=Влагомерни везни () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Везни влаго – анализатори http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391968&pn=Везни влаго – анализатори Номер на продукта - 1391968...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391968&pn=Везни влаго – анализатори () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Влагомерни везни http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391969&pn=Влагомерни везни Номер на продукта - 1391969...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391969&pn=Влагомерни везни () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Влаго–анализатори везни http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391970&pn=Влаго–анализатори везни Номер на продукта - 1391970...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391970&pn=Влаго–анализатори везни () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Експресен влагомер за зърнени култури http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391971&pn=Експресен влагомер за зърнени култури Номер на продукта - 1391971...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391971&pn=Експресен влагомер за зърнени култури () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Експресни влагомери за зърнени култури http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391973&pn=Експресни влагомери за зърнени култури Номер на продукта - 1391973...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391973&pn=Експресни влагомери за зърнени култури () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Тестер за влага на зърно http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391975&pn=Тестер за влага на зърно Преносим Тестер за влага на зърно EКСПРЕСНИ ТЕСТЕРИ ЗА ВЛАГА/ ТЕМПЕРАТУРА/ ХЕКТОЛИТЪРна цяло зърно, Dickey- john, САЩБЪРЗО ◘ УДОБНО ◘ ТОЧНОПринцип на измерване: капацитет- проводимост- тегло;Приложение: житни култури, маслени, фуражни, бобови, зеленчукови семена;Всички калибров Номер на продукта - 1391975...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391975&pn=Тестер за влага на зърно () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Тестери за влага и температура на зърно http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391976&pn=Тестери за влага и температура на зърно Номер на продукта - 1391976...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391976&pn=Тестери за влага и температура на зърно () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Тестер за температура и влага на зърно http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391977&pn=Тестер за температура и влага на зърно Номер на продукта - 1391977...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391977&pn=Тестер за температура и влага на зърно () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Тестер за падащо число на брашно http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391979&pn=Тестер за падащо число на брашно ТЕСТЕР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАДАЩО ЧИСЛО НА ПШЕНИЧЕНО И РЪЖЕНО БРАШНОТип ED-3000, УнгарияED-3000 определя падащото число (Haggberg Number) на пшенично и ръженобрашно или техни млива. Конструкцията и функционирането на уреда са в пълносъответствие с изискванията на ISO 3093: 1995.Всеки уред се тес Номер на продукта - 1391979...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391979&pn=Тестер за падащо число на брашно () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Тестер за количествени показатели на зърно http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391987&pn=Тестер за количествени показатели на зърно Номер на продукта - 1391987...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1391987&pn=Тестер за количествени показатели на зърно () Thu, 01 Jan 1970 02:33:34 +0200 Блок за дестилация на проби http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392002&pn=Блок за дестилация на проби Номер на продукта - 1392002...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392002&pn=Блок за дестилация на проби () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Автоматичен анализатор на азот и протеини http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392003&pn=Автоматичен анализатор на азот и протеини Автоматичен анализатор на азот протеини  АВТОМАТИЧЕН АНАЛИЗАТОР на АЗОТ / ПРОТЕИНИ ПО МЕТОДА DUMAS,DUMATHERM - Gerhardt, ГерманияМетодът DUMAS е алтернативно предложение на класическата система.Органичната проба (CnHmNx) се изгаря при висока температура, в обогатена на кислород среда и Номер на продукта - 1392003...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392003&pn=Автоматичен анализатор на азот и протеини () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Сокслет апарат за масленост http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392004&pn=Сокслет апарат за масленост Номер на продукта - 1392004...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392004&pn=Сокслет апарат за масленост () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Пламъчен фотомер за Натрий Калий Литий Калций http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392039&pn=Пламъчен фотомер за Натрий Калий Литий Калций Номер на продукта - 1392039...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392039&pn=Пламъчен фотомер за Натрий Калий Литий Калций () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Оборудване за лаборатория - рефрактомери - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392050&pn=Оборудване за лаборатория - рефрактомери - Лабораторни рефрактометри по АББЕ, цифрови и ръчни (по Brix, за мляко, за мед, за протеини - клинични, и за приравнен алкохолен градус на вино) Номер на продукта - 1392050...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392050&pn=Оборудване за лаборатория - рефрактомери - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Микроскопи за изследвания - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392051&pn=Микроскопи за изследвания - Микроскопи за изследвания.  Номер на продукта - 1392051...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392051&pn=Микроскопи за изследвания - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Фотомер за определяне цвят и феноли на вино17-3355 http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392053&pn=Фотомер за определяне цвят и феноли на вино17-3355 Номер на продукта - 1392053...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392053&pn=Фотомер за определяне цвят и феноли на вино17-3355 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Блок за разлагане на проби тип Келдал http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392058&pn=Блок за разлагане на проби тип Келдал Номер на продукта - 1392058...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392058&pn=Блок за разлагане на проби тип Келдал () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Блок за разлагане на проби тип Келдал http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392060&pn=Блок за разлагане на проби тип Келдал Номер на продукта - 1392060...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392060&pn=Блок за разлагане на проби тип Келдал () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Лабораторни уреди - микроскопи - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392062&pn=Лабораторни уреди - микроскопи - Лабораторни уреди - професионални микроскопи за изследвания. Номер на продукта - 1392062...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392062&pn=Лабораторни уреди - микроскопи - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Микроскопи за лаборатория - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392064&pn=Микроскопи за лаборатория - Микроскопи за оборудване на лаборатория. Номер на продукта - 1392064...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392064&pn=Микроскопи за лаборатория - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Лабораторни измерители на PH - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392066&pn=Лабораторни измерители на PH - Лабораторни уреди за измерване на PH. Номер на продукта - 1392066...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392066&pn=Лабораторни измерители на PH - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Оборудване за лаборатория - измерители - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392068&pn=Оборудване за лаборатория - измерители - Оборудване за лаборатория - измерители на PH. Номер на продукта - 1392068...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392068&pn=Оборудване за лаборатория - измерители - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Фотомери за определяне на винена киселина 28-3355 http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392069&pn=Фотомери за определяне на винена киселина 28-3355 Фотомери за определяне на винена киселина 28-3355Mi454 – Photometerза определяне на винена киселина в анализа на виноMi 454 е лесен за ползване фотометър за определяне съдържанието на виненатакиселина в процеса на винопроизводство, с директно отчитане в mg/L, в обхват от 0.0 до  Номер на продукта - 1392069...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392069&pn=Фотомери за определяне на винена киселина 28-3355 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Лабораторни термометри - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392071&pn=Лабораторни термометри - Оборудване за лаборатории - професионални термометри. Номер на продукта - 1392071...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392071&pn=Лабораторни термометри - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Оборудване за лабораторни изследвания - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392073&pn=Оборудване за лабораторни изследвания - Оборудване за лабораторни изследвания - термометър. Номер на продукта - 1392073...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392073&pn=Оборудване за лабораторни изследвания - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Уреди за лаборатория - термометър - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392074&pn=Уреди за лаборатория - термометър - Уреди за лаборатория - термометър Номер на продукта - 1392074...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392074&pn=Уреди за лаборатория - термометър - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Фотомер за съдържание на МЕД на вино 32-3355 http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392075&pn=Фотомер за съдържание на МЕД на вино 32-3355 Номер на продукта - 1392075...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392075&pn=Фотомер за съдържание на МЕД на вино 32-3355 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Стерилизатор за лаборатория - 35-3359 http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392077&pn=Стерилизатор за лаборатория - 35-3359 Стерилизатори и автоклави за лаборатория. Номер на продукта - 1392077...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392077&pn=Стерилизатор за лаборатория - 35-3359 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Автоклав за лаборатория - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392078&pn=Автоклав за лаборатория - Автоклави и стерилизатори за лаборатория. Номер на продукта - 1392078...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392078&pn=Автоклав за лаборатория - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Фотомер за съдържание на желязо във вино 36-3355 http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392080&pn=Фотомер за съдържание на желязо във вино 36-3355 Фотомер за определяне на съдържание на желязо във вино 36-3355Photometer Mi452 за определяне на ЖЕЛЯЗО в анализа на виноMi 452 е лесен за употреба фотометър за следене съдържанието на ЖЕЛЯЗО вчервеното и бяло вино. Уредът има голяма разрешаваща способност, добра точност инезабавен о Номер на продукта - 1392080...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392080&pn=Фотомер за съдържание на желязо във вино 36-3355 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Фотомер за редуцирани захари във вино http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392083&pn=Фотомер за редуцирани захари във вино Фотомер за редуцирани захари във вино Photometer - Mi453 за определяне на РЕДУЦИРАНИ ЗАХАРИ в анализа на виноMi 453 е лесен за ползване фотометър при определяне на редуцирани захари въввиното, с директно отчитане в g/L, обхват от 0.00 до 50,00 g/L.Редуцираната захар е вид захар с една алде Номер на продукта - 1392083...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392083&pn=Фотомер за редуцирани захари във вино () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Титратор за серен диоксид във вино http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392087&pn=Титратор за серен диоксид във вино Номер на продукта - 1392087...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392087&pn=Титратор за серен диоксид във вино () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Лаборатони везни - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392092&pn=Лаборатони везни - Лабораторни везни за прецизно измерване на тегло. Номер на продукта - 1392092...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392092&pn=Лаборатони везни - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Лабораторни уреди - везни - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392093&pn=Лабораторни уреди - везни - Лабораторни везни от високо качество за прецизно измерване. Номер на продукта - 1392093...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392093&pn=Лабораторни уреди - везни - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Везни за лаборатории - http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392094&pn=Везни за лаборатории - Везни за прецизно измерване в лаборатории. Номер на продукта - 1392094...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392094&pn=Везни за лаборатории - () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Титратор за обща киселинност на вино 41-3355 http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392095&pn=Титратор за обща киселинност на вино 41-3355 Номер на продукта - 1392095...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392095&pn=Титратор за обща киселинност на вино 41-3355 () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Автоматичен анализатор на азот и протеини http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392097&pn=Автоматичен анализатор на азот и протеини Номер на продукта - 1392097...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392097&pn=Автоматичен анализатор на азот и протеини () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Сокслет апарат за масленост http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392098&pn=Сокслет апарат за масленост Номер на продукта - 1392098...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1392098&pn=Сокслет апарат за масленост () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200