9999tehnika.com | Машини и техника Последни продукти от Преместване на машини и тежки товари 2005-2011 Ирис Визия ООД. Всички права запазени. http://www.9999tehnika.com bg Thu, 30 Jun 2011 16:10:54 +0300 9999tehnika.com | Машини и техника http://www.9999tehnika.com/info_im/251/im/logo_1.gif http://www.9999tehnika.com 144 90 9999 Техника .com - Портален сайт за техника и машини Преместване на агрегати http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485596&pn=Преместване на агрегати Преместване на агрегатиИзвършваме пренос и транспорт на агрегати. Професионални услуги по преместване на агрегати и други тежки машини без ограничение в тонажа. Номер на продукта - 1485596...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485596&pn=Преместване на агрегати () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на голяма тръба http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485602&pn=Преместване на голяма тръба Номер на продукта - 1485602...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485602&pn=Преместване на голяма тръба () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на заводски комин http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485603&pn=Преместване на заводски комин Номер на продукта - 1485603...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485603&pn=Преместване на заводски комин () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на извънгабаритен товар http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485609&pn=Преместване на извънгабаритен товар Услуги по монтаж, демонтаж, преместване на различни товари с извънгабаритен размер - тежки машини, извънгабаритни съоръжения, нестандартни елементи и части от различни материали. .Преместване на извънгабаритни товари без значение от тонажа.,Преместване на извънгабаритни Номер на продукта - 1485609...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485609&pn=Преместване на извънгабаритен товар () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на извънгабаритно съоръжение http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485611&pn=Преместване на извънгабаритно съоръжение Монтаж, демонтаж, вкарване и изкарване от трудни места, транспорт, преместване и други за всякакви извънгабаритни съоръжения, машини, части, елементи (като тръби, заводски комини о други) и други..Преместване на товари с извънгабаритни размери. Без горна граница на тонажа., И Номер на продукта - 1485611...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485611&pn=Преместване на извънгабаритно съоръжение () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на огромни строителни машини http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485617&pn=Преместване на огромни строителни машини Услуги по монтаж, демонтаж, преместване на различни товари с извънгабаритен размер - тежки машини, извънгабаритни съоръжения, нестандартни елементи и части от различни материали. .Преместване на извънгабаритни товари без значение от тонажа.,Преместване на извънгабаритни Номер на продукта - 1485617...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485617&pn=Преместване на огромни строителни машини () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на контейнер http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485620&pn=Преместване на контейнер Осигуряваме техника за преместването, а също и транспорт. .Професионално преместване на контейнери. Няма ограничение в теглото на товара., Номер на продукта - 1485620...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485620&pn=Преместване на контейнер () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на контейнери http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485622&pn=Преместване на контейнери Осигуряваме техника за преместването, а също и транспорт. .Услуги по преместване на контейнери. Преместваме контейнери с всякакво тегло. , Номер на продукта - 1485622...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485622&pn=Преместване на контейнери () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Контейнер преместване http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485623&pn=Контейнер преместване Специализираната техника и транспортът се осигуряват от нас. .Услуги по преместване на контейнери. Преместваме контейнери с всякакво тегло. , Номер на продукта - 1485623...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485623&pn=Контейнер преместване () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Контейнери преместване http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485625&pn=Контейнери преместване Осигуряваме техника за преместването, а също и транспорт. .Професионално преместване на контейнери. Няма ограничение в теглото на товара., Номер на продукта - 1485625...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485625&pn=Контейнери преместване () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на голям контейнер http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485628&pn=Преместване на голям контейнер Специализираната техника и транспортът се осигуряват от нас. .Услуги по преместване на контейнери. Преместваме контейнери с всякакво тегло. , Номер на продукта - 1485628...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485628&pn=Преместване на голям контейнер () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на големи контейнери http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485630&pn=Преместване на големи контейнери Осигуряваме техника за преместването, а също и транспорт. .Професионално преместване на контейнери. Няма ограничение в теглото на товара., Номер на продукта - 1485630...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485630&pn=Преместване на големи контейнери () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Голям контейнер преместване http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485631&pn=Голям контейнер преместване Специализираната техника и транспортът се осигуряват от нас. .Услуги по преместване на контейнери. Преместваме контейнери с всякакво тегло. , Номер на продукта - 1485631...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485631&pn=Голям контейнер преместване () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Големи контейнери преместване http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485633&pn=Големи контейнери преместване Специализираната техника и транспортът се осигуряват от нас. .Професионално преместване на контейнери. Няма ограничение в теглото на товара., Номер на продукта - 1485633...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485633&pn=Големи контейнери преместване () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на тежка машина http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485634&pn=Преместване на тежка машина Номер на продукта - 1485634...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485634&pn=Преместване на тежка машина () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на тежки машини http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485635&pn=Преместване на тежки машини Номер на продукта - 1485635...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485635&pn=Преместване на тежки машини () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на машина http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485636&pn=Преместване на машина Вкарване и изкарване на машини и съоръжения от трудни достъпни места..Осигуряваме транспорт, кранове, такелажи и други за местенето на машините и съпръженията. .Преместване на машини без оганичение в тонажа..Професионални услуги по преместване на тежки машини и съоръжения Номер на продукта - 1485636...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485636&pn=Преместване на машина () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на машини http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485637&pn=Преместване на машини Номер на продукта - 1485637...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485637&pn=Преместване на машини () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на производствена машина http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485639&pn=Преместване на производствена машина Вкарване и изкарване на машини и съоръжения от трудни достъпни места..Осигуряваме транспорт, кранове, такелажи и други за местенето на машините и съпръженията. .Преместване на съоръжения без оганичение в тонажа..Специализирана фирма за преместване и логистични услуги за т Номер на продукта - 1485639...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485639&pn=Преместване на производствена машина () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на големи машини http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485640&pn=Преместване на големи машини Номер на продукта - 1485640...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485640&pn=Преместване на големи машини () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на поточна линия http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485641&pn=Преместване на поточна линия Преместване на поточна линияПреместване на индустриални поточни линии, без ограничение в тежестта. Осигуряваме техника и транспорт за преместването.  Номер на продукта - 1485641...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485641&pn=Преместване на поточна линия () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на поточни линии http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485642&pn=Преместване на поточни линии Преместване на поточни линииФирма, извършваща професионални преместване на поточни линии за индустрията и промишлеността. Осигурен транспорт и специализирана техника (такелажи, кранове и други). Няма ограничения в тонажа на товара. Номер на продукта - 1485642...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485642&pn=Преместване на поточни линии () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на нестандартни товари http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485644&pn=Преместване на нестандартни товари Преместване на нестандартни товариИзвършваме качествени и професионални услуги по преместване на различни нестандартни товари. Осигуряваме транспорт, кран, такелаж и други, като не поставяме ограничения в тонажа на товара. Номер на продукта - 1485644...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485644&pn=Преместване на нестандартни товари () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на нестандартен товар - старинен влак http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485645&pn=Преместване на нестандартен товар - старинен влак Преместване на нестандартен товар - старинен влакФирма за преместване на нестандартни товари. На снимката е показано преместване на старинен влак. Професионални и качествени услуги по преместване на всякакви нестандартни товари без ограничения в теглото. Номер на продукта - 1485645...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485645&pn=Преместване на нестандартен товар - старинен влак () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на печатарска машина http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485646&pn=Преместване на печатарска машина Преместване на печатарска машина Услуги по преместване на печатарски машини. Професионално местене на машини за печатане. Демонтаж, монтаж и преместване на цели печатници, без ограничения в тонажа. Номер на продукта - 1485646...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485646&pn=Преместване на печатарска машина () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на цистерни http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485658&pn=Преместване на цистерни Професионални услуги по преместване на цистерни..Осигуряване на техника и извършване на услуги по вкарване и изкарване на силози и цистерни от труднодостъпни места..Позициониране и нивелация без ограничение в теглото на силози и цистерни,Професионални услуги по преместв Номер на продукта - 1485658...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485658&pn=Преместване на цистерни () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на силози http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485660&pn=Преместване на силози Номер на продукта - 1485660...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485660&pn=Преместване на силози () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на цистерна http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485662&pn=Преместване на цистерна Номер на продукта - 1485662...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485662&pn=Преместване на цистерна () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на силоз http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485663&pn=Преместване на силоз Преместване на цистерни и силози. .Вкарване и изкарване на силови и цистерни на труднодостъпни места с осигурена техника..Позициониране и нивелация без ограничение в теглото на силози и цистерни,Преместване на силози,Преместване ан цистерни Номер на продукта - 1485663...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485663&pn=Преместване на силоз () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на багер http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485665&pn=Преместване на багер Преместване на багерУслуги по преместване на багери и друга тежка строителна техника. Професионални услуги по преместване на багери. Номер на продукта - 1485665...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485665&pn=Преместване на багер () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на строителна техника http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485667&pn=Преместване на строителна техника Преместване на строителна техникаПреместване на строителна техника и машини за строителството, без ограничения в тежестта на оборудването. Осигурени транспорт, кранове, такелажи и други. Преместване, монтаж и демонтаж на строителна техника и съоръжения. Номер на продукта - 1485667...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485667&pn=Преместване на строителна техника () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на тежка стоителна техника и съоръжения http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485668&pn=Преместване на тежка стоителна техника и съоръжения Преместване на тежка стоителна техника и съоръженияОсигуряване на техника за преместване на строителни машини - кран, такелажи и други. Изпълнение на поръчки за местене на техника и машини за сторителството. Подсигурен транспорт. Номер на продукта - 1485668...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485668&pn=Преместване на тежка стоителна техника и съоръжения () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на струг http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485670&pn=Преместване на струг Преместване на стругПрофесионално преместване на струг. Специализирана техника за преместване на стругарски машини. Осигурен транспорт. Без ограничение в тежестта на машините. Номер на продукта - 1485670...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485670&pn=Преместване на струг () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на стругове http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485672&pn=Преместване на стругове Преместване на струговеСпециализирана логистична фирма за премествене на стругове и други тежки машини и съоръжения. Професионална техника за местене, като кран,такелаж и други. Не поставяме ограничения в тонажа на съоръженията и машините. Осигуряваме и транспорта. Номер на продукта - 1485672...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485672&pn=Преместване на стругове () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200 Преместване на тежка машина http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485675&pn=Преместване на тежка машина Вкарване и изкарване от трудни достъпни места на машини и съоръжения..Местене на машини с кран, такелажи, транспорт и други, осигурени от нас..Преместване на съоръжения без оганичение в тонажа..Професионални услуги по преместване на тежки машини и съоръжения. , Номер на продукта - 1485675...]]> http://www.9999tehnika.com/index.php?m=320&lang=1&tehnika_mashini=1485675&pn=Преместване на тежка машина () Thu, 01 Jan 1970 02:33:32 +0200